Toate Pânzele Sus

 

Toate pânzele sus este un program pentru o școală de vacanță de cinci zile, program destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.

În cele cinci zile de școală de vacanță, copiii vor descoperi că viața lor se aseamănă cu o explorare, cu o descoperire graduală a ceea ce înseamnă ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și împlinirea voii Lui. Este o călătorie palpitantă, alături de faimosul și infamul Iona, călătorie pe care o pot sfârși cu bine numai dacă învață din greșelile celebrului persoanj. Marile provocări lansate micilor marinari în timpul acestei săptămâni sunt:

  • Ascultă de Căpitan!
  • Atenție: om peste bord!
  • Caută farul!
  • S.O.S: salvează naufragiații!
  • Luptă cu pirații!

Prezentate într-o manieră creativă, dinamică și interactivă, într-un decor simplu de realizat, dar remarcabil, aceste învățături biblice vor motiva copiii la decizie și acțiune, ținând să le transforme viața într-o frumoasă descoperire a modului cel mai potrivit de a reacționa la chemările Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Mai jos, este prezentat programul de VBS pe cele 5 zile, cu tema, lecția, versetul și scopul lecției zilnice:

 

ZIUA 1

Tema: Ascultă de căpitan!
Lecția: Chemarea lui Iona (Iona 1:1-3)
Verset: „Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce v-am poruncit Eu.” (Ioan 15:14)
Scopul lecției: Eu trebuie să Îl ascult pe Dumnezeu.

ZIUA 2

Tema: Atenție! Om peste bord!
Lecția: Pedeapsa lui Iona (Iona 1:4-17)
Verset: Deci cine ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat! (Iacov 4:17)
Scopul lecției: Eu aleg să Îl ascult pe Dumnezeu, știind că neascultarea mea are consecințe pentru mine și pentru cei din jur.

ZIUA 3                  

Tema: Caută farul!
Lecția: Rugăciunea și scăparea lui Iona (Iona 2:1-10)
Verset: „Cheamă-Mă în ziua necazu-lui, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50:15)
Scopul lecției: Eu pot să apelez la aju-torul lui Dumnezeu când greșesc.

ZIUA 4

Tema: S.O.S. Salvează naufragiații!
Lecția: Iona predică la Ninive (Iona 3:1-10)
Verset: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. (Marcu 16:15)
Scopul lecției: Eu trebuie să împărtășesc celor din jur Vestea Salvării.

ZIUA 5

Tema: Luptă cu pirații!
Lecția: Iona se mânie pe Dumnezeu (Iona 4:1-11)
Verset: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Matei 22:39)
Scopul lecției: Dumnezeu vrea ca eu să îi iubesc pe cei greu de iubit.