• image

Jocuri în tabără

A.  Pentru grupuri mici

1.  5 lucruri

Împărţindu-se în perechi, participanții, timp de cinci minute, folosind doar gesturile, povestesc despre cinci lucruri care pentru ei sunt cele mai importante. După expirarea timpului acordat tot grupul se adună la un loc şi fiecare pereche se prezintă unu pe altul celorlalţi.

Idei: cinci lucuri, de care mă tem cel mai mult;  cinci lucruri care îmi displac cel mai mult, etc

2.  Povestire în trei cuvinte

Jucătorilor li se acordă puţin timp, pentru a alcătui o istorioară despre ei, care constă doar din trei cuvinte. După aceasta, fiecare participant își prezintă creaţia sa întregului grup.

3.  Invitaţie

Jucătorii se aşează în cerc, iar in mijloc stă conducătorul. Acesta din urmă se apropie de fiecare din participanţii la joc, îi spune numele şi bate din palme de două ori – aceasta este o invitaţie de a sta în centrul cercului. Dacă conducătorul a spus corect numele invitatului, atunci ei se schimbă cu lucurile. Scopul jocului este de a da oportunitatea ca fiecare participant să fie în rolul de conducător şi mai bine să memorizeze numele unii altora.

4.  „Ei, fereşte-te!”

Grupul se aliniază într-un rînd. Pe rînd, fiecare, cu glas tare îşi spune numele conducătorului. Cel ce conduce se întoarce, iar jucătorii în acest timp îşi schimbă locurile între ei. La semnalul liderului, cel ce conduce se întoarce şi trebuie să numească pe toţi participanţii pe nume. Dacă greşeşte – jocul se repetă. Dacă nu – se poate alege un nou conducător şi se joacă încă odată.

5.  Prieten – acrostih

Pentru fiecare participant este necesară o foaie de hîrtie şi un pix.

Împărţiţi grupul în perechi. Pe o foaie de hîrtie fiecare participant, în coloană, pe litere îşi scrie numele. Partenerii fac schimb de foiţe. Apoi împreună caută calităţi, hobby-uri, caracteristici ale partenerului, care se încep cu fiecare din literele numelui scris, şi le scriu pe orizontală. De exemplu:

I – isteţ
O – onest
N – numără de cîte ori a cîntat cucul

După ce toate perechile vor termina lucrul, acordaţi timp pentru ca fiecare să se împartă descoperirile sale grupului.


B.  Pentru grupuri mari

1.  În cerc – spre prieten

Participanţii formează două cercuri – unul interior şi unul exterior – faţă în faţă. Perechile formate, timp de două trei minute fac cunoştinţă şi povestesc unul altuia despre sine. După aceasta, la semnalul conducătorului, cercul interior se roteşte la dreapta cu un om. Jocul se termină cînd se va termina cercul.

2.  Cartele

Jucătorilor li se împart cartele, împărţite în pătrate. În fiecare pătrat este scrisă o calitate a unui om.. De exemplu: „îmi place să cânt”, „Am un cîine”, „sunt trist”. În acest exerciţiu, pot fi folosite calităţi care sunt importante pentru voi, de exemplu, hobby-uri („Îmi place teatrul”, „îmi place să citesc romane”). În timp ce se aude muzica, fiecare participant trebuie să găsească oameni care au aceste caracteristici şi să le scrie numele în pătratul respectiv, în aşa fel , încît fiecare pătrat să fie umplut cu nume. Învinge acel, care reuşeşte primul să facă acest lucru.

3.  Număr maxim de strângeri de mînă

Fiecare participant, timp de un anumit timp (1-3 min)  trebuie să reuşească să strângă mâna la cât mai mulţi oameni. Neapărat atrageţi atenţia la aceea, că strângerea de mână trebuie facută cu bunăvoinţă, privind în ochi pe celălalt. Trebuie pronunţat și memorat numele propriu. Este necesar să numere fiecare persoanele, cu care s-a salutat. La terminarea exerciţiului, conducătorul întreabă: „Cine a dat mâna cu mai mult de 10 persoanel? Dar 20?” Câţiva jucători, care au înregistrat cel mai mare număr, sunt anunţaţi câştigători.


C.  Zilele tematice

1. Ziua cunoştinţelor

Fiecare om din tabără (inclusiv toţi voluntarii) primesc o foaie cu numele persoanei, de la care trebuie să ia un interviu. Interviurile în formă scrisă se dau coordonatorului programului. Cele mai bune interviuri se premiază (se ţine cont de cantitatea informaţiei, aranjarea, stilul literar, etc.).

2. Ziua minunilor

Fiecare grup primeşte însărcinarea de a prezenta la capela de seară câte o minune biblică (liniştirea furtunii, învierea lui Lazăr, crearea lumii ş.a.m.d.). Pe parcursul pregătirii prezentării minunii, tinerii dau dovadă de multă inventivitate şi simţ al umorului. Forma prezentării poate fi oricare, important e ca spectatorii să înţeleagă despre care minune merge vorba.

3. Ziua ispitelor

Pe parcursul zilei, copiii se întâlnesc cu diferite ispite. De exemplu, pe un brad sunt atârnate bomboane, biscuiţi, iar alături este scris: „Interzis!”; pe unele robinete este scris: „Nu funcţionează!”; în cantină pe masă este scris: „Nu priviţi în sus!”; la adunarea de seară, coordonatorul deodată priveşte în spatele copiilor, face o faţă speriată şi strigă:”Nu priviţi înapoi!”. Desigur, copiii „sunt ispitiţi”. Liderii îi înregistrează pe cei ce s-au evidenţiat. Sugestii: Seara înainte de culcare duceți toţi copiii pe malul rîului (acolo unde se poate), citiți discursurile de învinuire, provocați puțină frică, anunţați pedeapsa pentru cei vinovaţi – să fie aruncaţi în apă. Duceți copiii la apă și se aud primele strigăte: „Nu trebuie!” şi „Eu sunt primul!”, dar aici intervine directorul, care „întâmplător” e pe aproape (tocmai iese să se spele pe dinţi…). Ca rezultat, directorul e de acord să fie aruncat el în locul copiilor şi sentinţa e executată.

4. Ziua popoarelor lumii

Fiecare grup primeşte numele unui popor al lumii, însărcinarea este să inventeze o limbă, un costum, un dans naţional şi să prezinte acestea la adunarea de seară.

5. Ziua constructorului

Organizați o construcţie din materialele pe care le aveți la îndemînă. Daca ziua e frumoasă, călduroasă, şi se poate merge la un mal nisipos, organizați un concurs al construcţiilor din nisip. Să aveți în vedere: unitatea echipei; frumuseţea, calitatea, rezistenţa şi alte calităţi ale unei construcţii.

6. Ziua negustorului

Dimineaţa copiilor li se înmânează o sumă, care este de ajuns doar pentru cele mai importante lucruri din timpul zilei (dejun, prînz, cină). Pe parcursul zilei, copiii cumpără totul contra bani („bancnote copiate și modificate și monede din lemn”), pe care îi cîştigă singuri. Tot în această zi are loc jocul cu toată tabăra „Vînătoarea de tigrii” (vezi mai jos), pe parcursul căreia copiii pot primi bani, vânzând pieile de tigru dobândite. Copiii dau dovadă de inventivitate, pentru ca să facă rost de bani. De exemplu, jumătate din tabără va dori să strîngă gunoiul, altă parte să meargă după lemne ş.a.m.d.  Probabil grupul programat pentru curațat masa și spălat vesela va fi invitat, de participanți să plătească dacă vor sa nu mai faca ei treaba.

Jocul „Vânătoarea de tigrii”

O parte din lideri sunt „tigrii”. Ei se îmbracă cu diferite haine confecționate din zdrențe colorate („piei”), care pe urmă le „năpîrlesc”, adică le aruncă pe pămînt, sau le leagă de un tufiș. Sarcina copiilor este să adune cât mai multe „piei” şi să le vândă negustorilor (directorului şi liderului de închinare) în schimbul banilor. Tigrii îi pot „zgâria” pe copii cu carioci negre. Vânătorul „rănit” aleargă la sora medicală, care, în schimbul banilor vindecă ranile (taie „rănile” cu cariocă roşie). După aceasta, vânătorii se întorc la locul lor. Tigrii vicleni inventează diferite capcane: aruncă „pieile” şi se ascund, aşteptându-i pe copii. Imediat ce vânătorii neatenți încep să strîngă trofeele, asupra lor, din diferite părţi, se aruncă tigrii care îi „zgărie” şi îi „mușcă” pe toţi la rând.


D.  Prânzuri neobişnuite

Puteți face ca fiecare prânz să fi neobişnuit. De exemplu:

  • Prânzul încrederii – toţi se împart în perechi, unuia i se leagă ochii, iar celălalt îl hrăneşte.
  • Prânzul tăcerii – pe parcursul acestuia, nimeni nu pronunţă nici un cuvânt.
  • Prânzul unităţii – mâinile tuturor copiilor sunt legate, mâna stângă a unuia este legată de mâna dreaptă a vecinului, şi în felul acesta toţi formează un cerc.
  • Prânzul limbii engleze – în timpul prânzului este permis să vorbească doar în engleză.
  • Prânzul iertării – înainte de a intra în cantină (sală de mese), grupul trebuie să explice cum înţelege practic iertarea.
  • Prânzul uimirii – trebuie a-l uimi pe coordonator şi pe ceilalţi înainte de a intra sau chiar în interiorul sălii de mese.
  • Prânzul evreiesc – biletul de intrare în sală este costumul în stil evreiesc.
  • Prânzul mulţumirii – cât mai original de spus „mulţumesc” bucătarilor.
  • Prânzul atenţiei – în mod neobişnuit de acordat atenţie liderului grupului.