• image

Drumeţia cu staţii

Scopul drumeţiei

Prin această activitate, urmărim în primul rând să dezvoltăm şi să zidim relaţia noastră, a învăţătorilor cu copiii, prin cunoaştere şi încredere. Dorim ca fiecare învăţător să participe la această drumeţie într-un mod activ, investind cât mai mult timp cu copiii. Drumeţia poate fi ca o plimbare, în care copiii au timp pentru destindere şi relaxare într-un cadru montan.

Drumeţia cu staţii

Traseul acestei drumeţii poate fi cuprins între 500 de m până la 4-5 km (dus-întors), iar acesta este stabilit înainte de începerea taberei. Pe parcurs vor fi maxim 7 staţii, iar la fiecare dintre acestea va fi câte un responsabil de staţie care va da instrucţiunile necesare fiecărui grup mic care merge în drumeţie.

Responsabilii acestor staţii se pregătesc pentru traseu înainte de începerea taberei, iar înainte de drumeţie cu cel puţin o zi, se vor asigura ca au pregătite toate materialele necesare. Înainte de plecarea responsabililor la staţii se va face o scurtă recapitulare a traseului.

La fiecare din aceste staţii se vor prezenta diverse principii pe care, copiii trebuie să le aplice în grupul lor mic; sau li se va prezenta o ilustraţie la care ei vor trebui să aducă cele mai bune soluţii; sau vor trebui să facă o anumită activitate a cărei temă să fie legată de tema taberei, şi lista poate continua.

Având în vedere că drumeţia poate fi considerată ca şi competiţie, se va folosi un sistem de punctaj, punctaj realizat în funcţie de mai multe criterii: modul în care copiii se comportă, se ajută, în funcţie de comunicare, încadrarea în timp, etc.

Primul grup va pleca în drumeţie la ora stabilită în program, iar celelalte grupuri vor pleca la o diferenţă de 10 minute unele de altele. În timp ce unele grupuri sunt plecate în drumeţie, copiii din grupurile care urmează să plece vor sta cu grupul lor mic până la plecare fiecărui grup.

Staţiile

1. Staţia GĂLETUŞA

Amplasament: la marginea unui râu, unde apa să aibă o adâncime de 10-15 cm; în zona de unde se va arunca în găleată să fie cât mai multe pietre.

Materiale necesare : o găleată de 10 l din plastic

Desfăşurare: la margine de râu se va fixa o linie de la care întreaga echipă va încerca să arunce cât mai multe pietre în găleata amplasată la aprox. 6 m înspre râu. Întreaga echipă are la dispoziţie 5 minute să arunce cât mai multe pietre în găleată. Apoi se vor număra toate pietrele şi se vor aduna la scorul final.

Morala: în viaţă, întotdeauna trebuie să avem o ţintă şi toate eforturile noastre trebuie să fie bine direcţionate. Ţinta noastră este Domnul Isus şi spre El trebuie să ţintim cu întrega noastră viaţă.

2. Staţia CUTIILE

Materiale necesare: 20 de cutii de diferite mărimi şi forme, bomboane (în funcţie de numărul copiilor), ornamente pentru cutii, lipici, foarfecă.

Desfăşurare: fiecare persoană va trebui să îşi aleagă o cutie, în care se poate afla ascuns un obiect (copiii nu trebuie să ştie ce anume). O cutie care arată cel mai bine poate să conţină ceva foarte neînsemnat sau chiar nimic, în timp ce cutia cea mai urată şi deteriorată poate să aibă un conţinut mai „bogat” (adică mai multe bomboane). Fiecare persoană are voie să aleagă o singură cutie.

Morala: ”Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de ruşine pe cele tari.“ 1 Corinteni 1:27.

Dumnezeu nu se uită la faţa omului, ci se uită la interior, la inima lui. „Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.” 1 Samuel 16:7b.

3. Staţia REŢEAUA

Materiale necesare: un ghem de sfoară subţire, o foarfecă.

Desfăşurare: echipa se adună în cerc. Ghemul trece de la o persoană la alta, iar persoana care dă ghemul îi spune persoanei care primeşte ghemul un lucru pe care îl admiră la acea persoană. După ce fiecare persoană a primit un compliment, conducătorul jocului rupe aţa într-un loc şi spune morala: noi suntem legaţi prin relaţii, iar în momentul când o relaţie este ruptă Isus vine (conducătorul jocului înnoadă cele două capete de aţă) şi leagă relaţia, aceasta fiind acum mai strânsă.

Morala: Osea 11:4a

4. Staţia PIETRELE SCRISE

Materiale necesare: cariocă permanent, hârtie autocolantă, pietre cât mai plate.

Desfăşurare: Pe fiecare piatră plată se va scrie câte un cuvânt dintr-un verset din Biblie (ales de responsabilul de staţie). Pietrele se vor ascunde, unele în râu, iar altele în imadiata apropiere a râului. Copiilor din fiecare grup mic li se va explica ce anume trebuie să caute şi unde anume; ei au la dispoziţie 5 minute să caute şi cu cât vor găsi mai multe cuvinte, cu atât le va fi mai uşor să găsească versetul din Biblie.

Morala: Căutaţi şi veţi găsi. Matei 7:7

Copiii vor fi încurajaţi să lucreze în echipă sub directa îndrumare a responsabilului de staţie.

5. Staţia SIMŢURILE

Materiale necesare: 20 eşarfe, 3 pahare, 1 l de ceai, 1 l de apă cu oţet, 1 l de apă cu sare.

Desfăşurare: Întreaga echipă se împarte în două. În fiecare din aceste mini-echipe, o persoană este legată la gură, la nas şi la mâini; o alta la ochi, la gură şi la mâini; o alta la ochi, la nas şi la gură; următoarea la ochi, la nas şi la mâini; iar ultima persoană ţine paharele, nu aude, nu simte, nu vorbeşte. Într-un pahar este apă, în altul apă cu zahăr, iar în altul ceai. Fiecare echipă trebuie să ghicească în care pahar este ceai. Reprezentând un singur trup cu cele patru simţuri necesare, copiii se vor ajuta reciproc în a detecta paharul cel bun (cu ceai).

Morala: Un trup e format din mai multe mădulare care sunt interdependente. Nici unul dintre mădulare nu este lipsit de importanţă. Fiecare are rolul şi importanţa lui în cadrul trupului. (1 Corinteni 12:12)

6. Staţia BOLOVANUL

Materiale necesare: un bolovan cu diametrul de 50 cm.

Desfăşurare: toată echipa trebuie să se urce pe un bolovan şi să stea pe acesta minim 10 secunde.

Morala: unitate, ajutor şi sprijin reciproc. Echipa va trebui să colaboreze foarte strâns, să comunice, să se ţină unul pe altul (cel mai puternic pe cel mai firav) astfel încât să îşi găsească echilibrul şi să devină una.

7. Staţia GARDUL ELECTRIC

Materiale necesare : o frânghie de 4 m

Desfăşurare: Frânghia se va lega de doi copaci, la o înălţime de 80-90 cm. Toată echipa trebuie să treacă peste frânghie ţinându-se de mână, fără să atingă frânghia. În cazul în care unul dintre membrii echipei atinge frânghia, întreaga echipă va relua jocul.

Morala: unitate, încredere. Copiii vor învăţa că atunci când lucrezi în echipă, fiecare membru al echipei este important. Iar dacă un membru al echipei rămâne în urmă sau nu poate depăşi obstacolul, atunci toată echipa va trebui să fie alături de el şi să-l ajute. Pentru că nu vor merge mai departe decât atunci când toată echipa a trecut cu bine acest obstacol.
“Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.” 1 Corinteni 12:26

8. Staţia ACUZARE

Desfăşurare: o persoană cu funcţie mai importantă în tabără, va întâmpina (în apropiere de cabană) echipele care se întoarc de pe traseu la terminarea celor 7 staţii (staţia din urmă fiind o surpriză, ei crezând că toate staţiile au fost parcurse). Persoana se plânge că un obiect preţios pentru ea a dispărut, şi începe să acuze o persoană din echipă (fără a da un nume). Automat toţi membrii echipei vor sări în apărarea echipei, având încredere că în echipa lor nu sunt hoţi. Apoi li se va explica că totul a fost doar o înscenare, şi vor avea o discuţie referitoare la aceste acuzări pe care le facem deseori, fără să ne dăm seama de urmări.

Morala: Prin aceasta se arată şi se măreşte unitatea grupului. În cadrul moralei, se poate spune că tot aşa şi Diavolul este unul care ne amăgeşte cu minciunile lui. Ceea ce trebuie să facem noi este să căutăm adevărul în toate lucrurile.